Jesteś tutaj Artykuły Zgłoszenie bilbordu, a pozwolenie na budowę – własna działka

Zgłoszenie bilbordu, a pozwolenie na budowę – własna działka

Właściciel posesji może na niej umieścić reklamę własnej działalności, jednak działanie to wymaga zgłoszenia zamiaru utworzenia nośnika reklamowego lub uzyskania pozwolenia na budowę.

Umieszczenie zwykłej reklamy, nawet na własnej działce wymaga zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi oraz stosowania się do odpowiednich przepisów prawnych (ustawa – Prawo Budowlane, ustawa o drogach publicznych)

Jeżeli nośnik będzie znajdować się na terenie miasta to należy zgłosić chęć utworzenia nośnika reklamowego do Wydziału Architektury i Urbanistyki (Budownictwa) w Urzędzie Miejskim. Jeżeli nośnik ma być zlokalizowany poza terenem miasta, zgłoszenie lub wniosek o pozwolenie składa się w Starostwie Powiatowym. Należy pamiętać, że na to gdzie będziemy załatwiać potrzebne formalności wpływ ma lokalizacja nośnika, a nie nasz adres zameldowania.

Jeżeli reklama będzie trwale związana z gruntem, podświetlana lub świetlna niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. W innych przypadkach najprawdopodobniej wystarczy zgłosić chęć rozpoczęcia robót związanych z lokalizowaniem nośnika reklamowego, jednak właściwy organ zawsze ma prawo odwołać się i zażądać wniosku o pozwolenie, jeżeli uzna to za stosowne.

Jeżeli reklama będzie usytuowana przy drodze publicznej, najpierw powinniśmy złożyć wniosek o uzgodnienie lokalizacji reklamy do właściwego zarządcy drogi (np. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad/ Zarząd Dróg Wojewódzkich/ Zarząd Dróg Powiatowych/ Miejski Zarząd Dróg).

Postawienie bez pozwolenia reklamy świetlnej czy podświetlanej lub zamontowanie planszy czy tablicy reklamowej bez zgłoszenia jest równoznaczne z samowolą budowlaną. Winny samowoli naraża się na przymusową rozbiórkę reklamy, karę grzywny lub nawet karę ograniczenia albo pozbawienia wolności do 2 lat. Karę orzeka sąd grodzki.

Powrót do listy wpisów

O nas

Serwis bilbordy.info powstał z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych reklamą zewnętrzną w Polsce.

Daje możliwość promocji własnych nośników jak również skupia aktualne informacje o rynku reklamy i przepisach prawa.

Stwórz swój bilbord
w 3 prostych krokach

1. Załóż konto
2. Dodaj dane nośnika i adres
3. Dodaj zdjęcia

Gotowe!

Lista polubionych obiektów

Brak polubionych obiektów