Jesteś tutaj Artykuły Pojazd z reklamą w pasie drogowym

Pojazd z reklamą w pasie drogowym

Pojazd z reklamą w pasie drogowym nie zawsze podlega obowiązkowi opłaty za zajęcie pasa drogowego. Każdą sprawę dotyczącą tego zagadnienia należy rozpatrywać indywidualnie – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Zgodnie z artykułem 40 ustawy o drogach publicznych zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi. Zezwolenie to dotyczy również umieszczania w pasie drogowym reklam. Za zajęcie pasa drogowego pobierana jest opłata.

Pracownicy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach stwierdzili nielegalne zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie dwóch reklam. Przedmiotowe reklamy umieszczone były na plandece przyczepy. Po identyfikacji numerów rejestracyjnych uzyskano dane właściciela przyczepy.

Dyrektor ZDM, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta jako organu pierwszej instancji, orzekł o nałożeniu na właściciela przedmiotowej przyczepy kary pieniężnej w wysokości 767,56 zł za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej bez zezwolenia zarządcy drogi w określonych dniach, poprzez umieszczenie dwóch reklam. W następstwie tej decyzji za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia właściciel reklamy został obciążony opłatą karną będącą dziesięciokrotnością stawki ustalonej Uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach.

Od powyższej decyzji właściciel reklam wniósł odwołanie. W jego ocenie decyzja wydana została wadliwie, gdyż nie uwzględnia istotnego stanu faktycznego jaki odnosi się do charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Nie uwzględnia też rodzaju oraz funkcji pojazdu tj. przyczepy bagażowej, która jest wykorzystywana do prowadzonej działalności gospodarczej, a którą to przyczepę zaparkował na wyznaczonym do tego celu parkingu. W dalszej części odwołania wyjaśnił, że prowadzi usługowy przewóz osób autokarem na podstawie posiadanej licencji. Przedmiotowa przyczepa jest niezbędna do prowadzenia tego rodzaju działalności z uwagi na fakt, iż w wielu przypadkach luki bagażowe autokaru nie wystarczają, aby pomieścić specjalny bagaż pasażerów (np. narty, rowery). Przyznał, iż przyczepa posiada nadruk reklamowy informujący o usługach oferowanych przez jego firmę (podobnie jak i inne pojazdy wykorzystywane do transportu w jego firmie). Wyjaśnił też powody, dla których pozostawił przyczepę na parkingu. Nie zgodził się z dokonaną przez organ interpretacją przepisów ustawy o drogach publicznych stwierdzając, iż taka wykładnia prowadzi do wniosku, że wszystkie pojazdy, na których widnieje treść reklamowa nie mogłyby zaparkować na drodze bez narażenia się na sankcje w postaci kary pieniężnej, jeśli wcześniej nie uzyskałyby zezwolenia na umieszczenie reklamy.

II SA/Gl 469/12 – Wyrok WSA w Gliwicach

Tezy
1. Zaparkowanie pojazdu w pasie drogowym drogi publicznej nie stanowi umieszczenia w tym pasie reklamy w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm), jeżeli pojazd ten ze względu na swoje cechy konstrukcyjne i przeznaczenie służy innym celom, aniżeli wyłącznie cele reklamowe.
2. Przyczepa jest również pojazdem, co wynika wprost z art. 2 pkt 50 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). Zatem zaparkowanie przyczepy, która jakkolwiek opatrzona jest napisami i znakami graficznymi o charakterze reklamowym, jednakże nie została konstrukcyjnie przeznaczona wyłącznie do tego celu, winno być uznane za zgodne z przeznaczeniem korzystanie z drogi publicznej, o jakim mowa w art. 1 ustawy o drogach publicznych.

Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska, Sędziowie Sędzia NSA Łucja Franiczek, Sędzia WSA Rafał Wolnik (spr.), Protokolant Starszy referent Marta Zasoń, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 sierpnia 2012 r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego […] w G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia […] r. nr […] w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego oddala skargę.

 

Uzasadnienie dostępne na stronie:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/50CC071FD1

Powrót do listy wpisów

O nas

Serwis bilbordy.info powstał z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych reklamą zewnętrzną w Polsce.

Daje możliwość promocji własnych nośników jak również skupia aktualne informacje o rynku reklamy i przepisach prawa.

Stwórz swój bilbord
w 3 prostych krokach

1. Załóż konto
2. Dodaj dane nośnika i adres
3. Dodaj zdjęcia

Gotowe!

Lista polubionych obiektów

Brak polubionych obiektów