Jesteś tutaj Artykuły Roboty budowlane – zgłoszenie

Roboty budowlane – zgłoszenie

Roboty budowlane. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych

Zgłoszenia, zgodnie z artykułem 30 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane, instalacja urządzenia reklamowego lub tablicy reklamowej wymaga jedynie dokonania zgłoszenia właściwemu organowi – Starostwo Powiatowe lub Urząd Wojewódzki.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

Do zgłoszenia inwestor powinien także dołączyć:

  • informację o prawie do dysponowania nieruchomością – jeżeli jesteśmy właścicielem działki należy dołączyć stosowne oświadczenie, kopię aktu własności, umowy zakupu, jeżeli działkę dzierżawimy należy dołączyć stosowną umowę z właścicielem gruntu o dzierżawie tej działki pod konstrukcje reklamową
  • mapkę działki
  • uproszczony projekt konstrukcji, którą zamierzamy postawić
  • w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki
  • wniosek o zagospodarowanie terenu
  • pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami
  • konstrukcja przy drodze – jeżeli konstrukcja będzie znajdować się w minimalnych odległościach od pasa ruchu (zgodnych z ustawą o drogach publicznych) nie trzeba występować o pozwolenie z Miejskiego Zarządu Dróg (MZD) lub Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Zgodnie z art. 43, ust. 1 ustawy o drogach publicznych obiekty budowlane przy drogach powinny być sytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:

 

Powrót do listy wpisów

O nas

Serwis bilbordy.info powstał z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych reklamą zewnętrzną w Polsce.

Daje możliwość promocji własnych nośników jak również skupia aktualne informacje o rynku reklamy i przepisach prawa.

Stwórz swój bilbord
w 3 prostych krokach

1. Załóż konto
2. Dodaj dane nośnika i adres
3. Dodaj zdjęcia

Gotowe!

Lista polubionych obiektów

Brak polubionych obiektów