Jesteś tutaj Artykuły Tablica reklamowa bez zezwolenia w pasie drogowym

Tablica reklamowa bez zezwolenia w pasie drogowym

W trakcie rutynowej kontroli pasa drogowego pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich stwierdzili na działce ewidencyjnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej umieszczenie reklamy sklepu bez zezwolenia. Pomimo wezwania do usunięcia lub zalegalizowania reklamy nie została ona usunięta. W związku z tym ZDW orzekł o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego przez usunięcie reklamy i wymierzył właścicielowi nośnika karę pieniężną w kwocie 14-stu tysięcy złotych za zajęcie pasa drogowego za okres liczony od wysłania wezwania w sumie ponad rok czasu.

W trakcie postępowania zostały wykonane, z udziałem strony spornej, pomiary wykonane przez uprawnionego geodetę, które potwierdziły, że przedmiotowa reklama w całości znajduje się w pasie drogowym. Postępowanie prowadzono w oparciu o dane uzyskane od Starostwa Powiatowego potwierdzone mapy: zasadniczą i ewidencyjną oraz wypis z rejestru gruntów. Z dokumentów tych jednoznacznie wynika, że działka stanowi pas drogowy i pozostaje we władaniu zarządu drogi.

Właściciel reklamy zaskarżył decyzję. Uważał bowiem, że reklama postawiona została na jego gruncie, poza pasem drogowym. Przedstawił dokumenty, które powstały jednak po dacie wydania zaskarżonej decyzji. Przedstawiały one odmienny przebieg granicy potwierdzony ekspertyzą i mapą z wykazem zmian oraz kopią mapy katastralnej. Zdaniem skarżącego, sporny pas nie został wywłaszczony, ani też nie stanowi pasa drogowego.

Jednak sporna część działek, na której umieszczona była reklama w przeszłości została zajęta pod drogę wojewódzką, a właściciel wystąpił o wypłatę odszkodowania za te grunty. W tych okolicznościach faktycznych twierdzenie, że działka na, której umieszczono reklamę pozostała w jego własności jest pozbawione podstaw.

Za kolejne lata, w ciągu których właściciel nie usunął reklamy, kara pieniężna urosła do 35-ciu tysięcy złotych. Historia ta potwierdza, że w każdym przypadku, przed umieszczeniem nośnika reklamowego, najlepiej udać się do właściwego urzędu, celem potwierdzenia naszej opinii. Aby uniknąć dotkliwej kary pieniężnej, wystarczyło przede wszystkim od razu zareagować na wezwanie do usunięcia lub zalegalizowania reklamy, przed rozpoczęciem sporu. Można było też reklamę przenieść ze spornej części.

III SA/Kr 1281/12 – Wyrok WSA w Krakowie

Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Janusz Kasprzycki Sędziowie WSA Barbara Pasternak SO (del.) Janusz Bociąga (spr.) Protokolant Honorata Kuźmicka-Wełna po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2013 r. sprawy ze skargi J. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10 sierpnia 2009 r. nr […] w przedmiocie przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego oraz nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia po wznowieniu postępowania skargę oddala

 

Uzasadnienie dostępne na stronie:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/68483F8130

Powrót do listy wpisów

O nas

Serwis bilbordy.info powstał z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych reklamą zewnętrzną w Polsce.

Daje możliwość promocji własnych nośników jak również skupia aktualne informacje o rynku reklamy i przepisach prawa.

Stwórz swój bilbord
w 3 prostych krokach

1. Załóż konto
2. Dodaj dane nośnika i adres
3. Dodaj zdjęcia

Gotowe!

Lista polubionych obiektów

Brak polubionych obiektów