Jesteś tutaj Kodeks Reklamowy Gdańska

Kodeks Reklamowy Gdańska

Kodeks Reklamowy Gdańska, właściwie Studium KREM – Koncepcja Regulacji Estetyki Miasta Gdańska, powstał w 2012 roku w Biurze Rozwoju Gdańska. Zawiera regulacje dotyczące nośników reklamowych i szyldów w planach miejscowych. Warto podkreślić, że dokument stanowi gotowy do wdrożenia kodeks reklamowy dla Gdańska, a powstał wcześniej niż Ustawa Krajobrazowa.

Przed powstaniem dokumentu przeprowadzono stosowne symulacje. Badania obejmowały analizę stanu istniejącego oraz kompleksową ocenę wybranych miejsc. Wybór poszczególnych miejsc nastąpił w porozumieniu z przedstawicielami Rad Osiedli i Dzielnic. Przeprowadzono również badania społeczne dotyczące percepcji przestrzeni miasta, przeprowadzone wśród przedstawicieli gdańskich Rad Osiedli i Rad Dzielnic, jako lokalnych liderów i przedstawicieli mieszkańców najlepiej zorientowanych w kwestii estetyki najbliższego otoczenia.

W wyniku analiz stwierdzono, że przyczyną negatywnego odbioru przestrzeni publicznej i estetyki miasta jest przypadkowa lokalizacja nośników reklamy i szyldów, zbyt duża liczba szyldów przypadających na jeden punkt usługowy oraz zbyt duże powierzchnie ekspozycyjne nośników reklamowych w gęsto zabudowanych obszarach miasta.

W Koncepcji Regulacji Estetyki Miasta zaproponowano rozstrzygnięcia takie jak:

  • ustalenie na terenie miasta limitu maksymalnej dopuszczonej powierzchni wolnostojącego nośnika reklamy do 18 m2: większe nośniki reklamy mogą się pojawiać na ścianach bez okien lub wyłącznie z oknami klatek schodowych (powierzchnia w zależności od strefy w jakiej dany budynek się znajduje);
  • zakaz lokalizacji nośników reklam świecących zmiennych (za wyjątkiem miejsc wskazanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, dogłębnie przeanalizowanych pod kątem m.in. bezpieczeństwa ruchu drogowego i uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej, itp.);
  • zakaz nośników reklam na ogrodzeniach;
  • zakaz nośników reklam na wszystkich elewacjach budynków wpisanych do rejestru zabytków i elewacjach chronionych budynków o wartościach kulturowych;
  • ustalenie maksymalnej powierzchni szyldu do 3 m2;
  • dopuszczenie jednego szyldu równoległego o powierzchni do 3 m2 na elewacji budynku i jednego prostopadłego do lica budynku o powierzchni do 0,5 m2 dla każdej prowadzonej w budynku działalności gospodarczej;
  • dopuszczenie nośników reklamy na budynkach tylko na ścianach bez okien lub wyłącznie z oknami klatek schodowych.

Celem zaproponowanych regulacji jest wprowadzenie jednolitych zasad lokalizacji reklam. Zmiany mają służyć uporządkowaniu chaosu przestrzennego spowodowanego przez niekontrolowaną lokalizację nośników reklamy na terenie miasta.

Powrót do listy wpisów

O nas

Serwis bilbordy.info powstał z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych reklamą zewnętrzną w Polsce.

Daje możliwość promocji własnych nośników jak również skupia aktualne informacje o rynku reklamy i przepisach prawa.

Stwórz swój bilbord
w 3 prostych krokach

1. Załóż konto
2. Dodaj dane nośnika i adres
3. Dodaj zdjęcia

Gotowe!

Lista polubionych obiektów

Brak polubionych obiektów