Jesteś tutaj Zasady oraz warunki sytuowania reklam w Krakowie – III strefa krajobrazowa

Zasady oraz warunki sytuowania reklam w Krakowie – III strefa krajobrazowa

Zasady oraz warunki sytuowania reklam w III strefie krajobrazowej Krakowa – obszar ochrony krajobrazu przyrodniczego. Sytuowanie reklam w przestrzeni publicznej III strefy krajobrazowej jest podporządkowane ochronie istniejących wysokich wartości przyrodniczych. Całkowity zakaz sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych jest podyktowany koniecznością ochrony środowiska przed elementami zaburzającymi jego funkcjonowanie lub zasłaniającymi miejsca o dużej wartości estetycznej lub edukacyjnej.

 

1. Zasady i warunki sytuowania wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
w III strefie krajobrazowej – obszarze ochrony krajobrazu przyrodniczego:

ZAKAZ:

 1. sytuowania wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych,
 2. sytuowania wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w słupie powietrza nad drogami publicznymi i placami;

DOPUSZCZENIE sytuowania tymczasowych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych instalowanych na czas trwania imprez miejskich oraz nie dłużej niż na 30 dni przed ich rozpoczęciem.

 

2. Zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na obiektach budowlanych, służących reklamie prowadzonej działalności w obiekcie
w III strefie krajobrazowej – obszarze ochrony krajobrazu przyrodniczego

 

ZAKAZ sytuowania na obiektach budowlanych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych;

DOPUSZCZENIE:

 1. sytuowania nie więcej niż jednej nieoświetlonej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego na rusztowaniu budowlanym elewacji budynku i innych urządzeniach instalowanych przy lub na budynku w związku z prowadzeniem zgodnie z przepisami odrębnymi robót budowlanych, na czas faktycznego wykonywania robót na elewacjach, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Powierzchnia reklamy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym nie może przekraczać 50% powierzchni rusztowania, pozostała powierzchnia tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego powinna stanowić odzwierciedlenie elewacji budynku, na którym się znajduje,
 2. sytuowania nie więcej niż jednej nieoświetlonej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego na rusztowaniu budowlanym lub innym urządzeniu budowlanym (w tym tymczasowym) na czas faktycznego wykonywania robót budowlanych związanych z prowadzeniem inwestycji drogowej, zgodnie z przepisami odrębnymi. Powierzchnia reklamy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym nie może przekraczać wymiaru 1 m2,
 3. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej na następujących zasadach:
  – sytuowania nie więcej niż dwóch urządzeń reklamowych o dwustronnej ekspozycji,
  – wielkość urządzenia reklamowego nie może przekroczyć 1,8 m wysokości oraz 1,2 m szerokości,
  – całkowita powierzchnia ekspozycji reklam nie może przekroczyć 8,64 m2,
 4. sytuowania na obiektach małej architektury informacji o ich fundatorze spełniających następującą zasadę: nie więcej niż jedna tablica informacyjna wykonana z metalu w kolorze srebrnym z grawerem w kolorze czarnym, której powierzchnia nie może przekroczyć 310,8 cm2, co odpowiada powierzchni formatu A5 (14,8 cm x 21,0 cm),
 5. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na elementach stanowiących wyposażenie ogródków gastronomicznych, informujących o sponsorze lub właścicielu na następujących zasadach:
  – sytuowania nie więcej niż jednej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego na elemencie stanowiącym wyposażenie ogródków gastronomicznych i maksymalnie dwóch tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych na lambrekinach otaczających czaszę parasola,
  – wielkość tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego nie może przekroczyć powierzchni 310,8 cm2, odpowiadającej powierzchni formatu A5 (14,8 cm x 21,0 cm);

NAKAZ sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wykonanych z dibondu, szkła, pleksi, blachy, aluminium, PVC, folii okiennej matowej.

3. Zasady i warunki sytuowania szyldów
w III strefie krajobrazowej – obszarze ochrony krajobrazu przyrodniczego

ZAKAZ:

 1. sytuowania więcej niż jednego szyldu na elewacji budynku, w którym prowadzona jest działalność i na terenie prowadzonej działalności,
 2. sytuowania szyldów w sposób zasłaniający okna i drzwi oraz charakterystyczne detale architektoniczne budynku (takie jak: gzyms, parapet, balustrada, okiennica), a także w sposób zakłócający proporcje pomiędzy ścianami a przeszkleniami,
 3. sytuowania szyldów powyżej linii parteru budynku lub gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego piętra,
 4. sytuowania szyldów na wysięgnikach na wysokości mniejszej niż 2,5 m nad poziomem terenu,
 5. sytuowania szyldów płaszczyznowych o szerokości większej niż 15 cm liczonej od elewacji do krańca szyldu,
 6. sytuowania szyldów o powierzchni przekraczającej:
  – 1 m2 dla szyldów płaszczyznowych, w tym umieszczanych na przeszkleniach okien i drzwi,
  – 1 m2 dla szyldów na wysięgniku, rozumianej jako łączna powierzchnia dwustronnej ekspozycji nośnika,
 7. sytuowania szyldów o jaskrawej kolorystyce, odbijających światło, z wykorzystaniem projekcji świetlnych i elementów ruchomych, emitujących światło o zmieniającym się natężeniu (błyskowe lub pulsujące), w szczególności: neonów, ekranów LED, LCD, itp.,
 8. sytuowania szyldów charakteryzujących się barwą światła o temperaturze barwowej innej niż z zakresu 3000K – 3500K,
 9. sytuowania szyldów emitujących lub odbijających światło o luminancji powierzchni większej niż:
  – 5000 cd/m2 w ciągu dnia,
  – 400 cd/m2 w ciągu nocy;

DOPUSZCZENIE sytuowania szyldu na ogrodzeniu budynku, w którym działalność jest prowadzona, lub w innym miejscu na terenie nieruchomości, na której znajduje się budynek, w którym prowadzona jest działalność, na zasadach określonych w pkt 3;

NAKAZ:

 1. sytuowania szyldów w obrębie parteru lub poniżej gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego piętra na elewacji budynku, na której znajduje się główne zewnętrzne wejście do lokalu, w którym jest prowadzona działalność,
 2. sytuowania szyldów płaszczyznowych płasko na ścianie budynku lub witrynie lokalu od zewnętrznej lub wewnętrznej strony jej przeszklenia (maksymalnie 20% powierzchni witryny). Nośniki winny być dostosowane do kompozycji architektonicznej i charakteru budynku,
 3. umieszczania szyldów prostopadłych (na wysięgnikach) o maksymalnych wymiarach nie większych niż:
  – 80 cm długości mierzone od elewacji budynku do krańca wysięgnika z szyldem,
  – 60 cm wysokości,
  – 15 cm szerokości,
 4. wykonywania szyldów sytuowanych płasko na ścianie budynku z jednolitych materiałów oraz z użyciem typografii o spójnej kolorystyce dla wszystkich szyldów w obrębie jednego budynku,
 5. umieszczania szyldów wykonanych z dibondu, szkła, pleksi, blachy, drewna, aluminium, PVC, folii okiennej matowej.

 

Zobacz również:

Zasady oraz warunki sytuowania reklam w Krakowie – IV strefa krajobrazowa

Zasady oraz warunki sytuowania reklam w Krakowie – I strefa krajobrazowa

Zasady oraz warunki sytuowania reklam w Krakowie – II strefa krajobrazowa

Kodeks Reklamowy Krakowa

Powrót do listy wpisów

O nas

Serwis bilbordy.info powstał z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych reklamą zewnętrzną w Polsce.

Daje możliwość promocji własnych nośników jak również skupia aktualne informacje o rynku reklamy i przepisach prawa.

Stwórz swój bilbord
w 3 prostych krokach

1. Załóż konto
2. Dodaj dane nośnika i adres
3. Dodaj zdjęcia

Gotowe!

Lista polubionych obiektów

Brak polubionych obiektów