Jesteś tutaj Opłata reklamowa – kogo obowiązuje nowy podatek?

Opłata reklamowa – kogo obowiązuje nowy podatek?

Opłata reklamowa to nowy podatek, który wkrótce gmina będzie mogła pobierać od właścicieli nośników reklamowych oraz właścicieli działek i nieruchomości, na których znajdują się takie nośniki.

Jeśli na twojej działce stoi tablica reklamowa albo na budynku zawieszona jest reklama, możliwe, że na mocy nowych przepisów, będziesz zobowiązany do uiszczenia nowej opłaty.

11 września 2015 roku weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Na mocy nowych przepisów sejmiki poszczególnych województw w przeciągu 3 lat są zobowiązane do uchwalenia audytów krajobrazowych. Rada gminy może wprowadzić opłatę reklamową od umieszczonych tablic lub urządzeń reklamowych jedynie na obszarach dla których będą obowiązywać zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Nowa ustawa w rzeczywistości zmieniła treść kilku innych ustaw, w tym w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. To w tej ustawie wprowadzono pojęcie opłaty reklamowej.

Kto zapłaci?

Zgodnie z artykułem 17a tej ustawy opłatę reklamową pobiera się od:

1. właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,
2. użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,
3. posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,
4. posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego,
b) jest bez tytułu prawnego
– jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama.

Kto nie zapłaci?

Opłaty reklamowej nie pobiera się, jeżeli reklama:

  1. nie jest widoczna z przestrzeni dostępnych publicznie lub stanowi szyld, o ile jest on zgodny z zasadami i warunkami sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;
  2. wynika z obowiązku nałożonego przepisami prawa;
  3. służy wyłącznie do upowszechniania informacji:
    a) trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia,
    b) o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe sytuowane są w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i i działalności religijnej oraz cmentarzy.

Bardzo istotny jest zapis w ustawie, chroniący przed podwójnym opodatkowaniem, bowiem kwotę zapłaconego podatku od nieruchomości od tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, zalicza się na poczet opłaty reklamowej należnej od tej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego.

Ile wyniesie opłata reklamowa?

Zgodnie z art. 17b. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłata reklamowa będzie składała się z części stałej i zmiennej.

  • Część stała będzie miała zryczałtowaną wysokość ustaloną przez gminę, maksymalnie 2,50 zł dziennie za obiekt.
  • Część zmienna będzie zależeć od wielkości pola powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy, maksymalnie 20 groszy dziennie za każdy metr kwadratowy.

 

Polecamy również:

ustawa-krajobrazowa-o-podatkach-oplatach-lokalnych

Powrót do listy wpisów

O nas

Serwis bilbordy.info powstał z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych reklamą zewnętrzną w Polsce.

Daje możliwość promocji własnych nośników jak również skupia aktualne informacje o rynku reklamy i przepisach prawa.

Stwórz swój bilbord
w 3 prostych krokach

1. Załóż konto
2. Dodaj dane nośnika i adres
3. Dodaj zdjęcia

Gotowe!

Lista polubionych obiektów

Brak polubionych obiektów