Jesteś tutaj Park Kulturowy Krupówki – wyczekiwane zmiany w lokalnym prawie

Park Kulturowy Krupówki – wyczekiwane zmiany w lokalnym prawie

Dziś wchodzą w życie nowe przepisy, dzięki którym Krupówki stały się Parkiem Kulturowym – po upływie 10-miesięcznego okresu przewidzianego na zapoznanie się z jej zapisami i dostosowanie się do stawianych w niej wymogów. Tym samym rozpoczyna się proces porządkowania centrum Zakopanego. Od 1 lipca 2016 roku, zarządcy nieruchomości i użytkownicy obiektów położonych na terenie parku kulturowego będą musieli dostosować się do przepisów uchwały.

Zakopane już od dawna czekało na zmiany. Coraz częściej słyszano słowa krytyki ze strony turystów, że wizytówka miasta – słynne Krupówki, stały się pstrokatym bazarem, na którym zamiast pamiątek, można zakupić tandetną chińszczyznę. Nadmiar reklam także szpecił krajobraz, przesłaniając często zabytkowe fasady domów. Galeria powstała w tym miejscu również architektonicznie odbiega od rzeczywistości – całkowicie nie pasuje do tego miejsca i psuje krajobraz. W odpowiedzi na te problemy powstał w tym obszarze park kulturowy, który skupia się na trzech zasadniczych kwestiach: reklam, handlu oraz usług, a także kształtowaniu architektury w poszanowaniu historycznego charakteru poszczególnych budynków. Poniżej prezentujemy informacje dotyczące tych trzech sfer, zaczerpnięte z witryny Społeczne Zakopane.

NOŚNIKI REKLAMOWE

W zakresie umieszczania tablic i napisów wprowadzono zakaz lokowania wszelkich niezwiązanych trwale z budynkiem urządzeń tego typu. Szczególne nasycenie napisów o charakterze reklamowym w sposób wręcz dewastujący wpływa na wizualny odbiór otoczenia. Często tego typu reklamy są przeskalowane, krzykliwe, jaskrawe kolorystycznie, niedopasowane do zabytkowego otoczenia. Zjawisko to zmienia w sposób niepożądany charakter i nastrój historycznej części miasta. Natomiast forma tablic reklamowych i szyldów montowanych trwale na obiektach budowlanych została ustalona w zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Preferowaną formą na budynkach murowanych będą montowane bezpośrednio na elewacji budynków ażurowe litery lub podświetlane litery blokowe. Na budynkach drewnianych preferowane są tablice drewniane lub litery kute. Ograniczenie polegające na lokowaniu szyldów wyłącznie na poziomie parteru, na budynkach obsługujących działalność gospodarczą, także zostało ustanowione uprzednio w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i jest powszechnie stosowanym kompromisem pomiędzy ochroną ładu wizualnego i architektonicznego, a potrzebą promocji prowadzonej działalności.

HANDEL I USŁUGI

Ograniczenia w zakresie handlu i usług, w tym usług o charakterze rozrywkowym i artystycznym, dotyczą wyłącznie działalności prowadzonej na zewnątrz lokali użytkowych, tj. w przestrzeni publicznej. Dopuszczono sprzedaż wyrobów i usług utożsamianych z historią, tradycją i kulturą regionu, z ujednoliconych stoisk o cechach regionalnych, co odpowiada celom i motywom ustanowienia parku kulturowego. Dotychczasowy sposób prowadzenia handlu i usług spotykał się z szeroką dezaprobatą zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów odwiedzających miasto. Eksponowanie wszelkiego rodzaju towaru na elewacjach budynków oraz na prowizorycznych stoiskach lokowanych w nieprzeznaczonych do tego miejscach bardzo negatywnie wpływa na estetykę zabytkowego otoczenia, potęguje uczucie chaosu wizualnego, uniemożliwiając zwiedzającym właściwy odbiór walorów ulicy Krupówki.

ROBOTY BUDOWLANE

Różnorodność stylów jest cechą szczególną obszaru ulicy Krupówki, ma wartość historyczną, artystyczną oraz naukową i z tych względów objęta zostało ochroną. W tym zakresie wprowadzono zakaz lokalizacji obiektów budowlanych tymczasowych lub realizowanych na zgłoszenie, chyba że dopuszcza je miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Określona jest także kwestia lokalizacji ogródków gastronomicznych. W ostatnich latach zaobserwowano niepożądane zjawisko dekorowania miejskich kamienic w celach komercyjnych, elementami upodobniającymi je do góralskich chałup. Odpowiednie zapisy, mające przeciwdziałać tej szkodliwej dla zabytków praktyce, zapisano w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zapisy uchwały w tym zakresie wzmacniają ochronę oryginalnych cech budynków przed wtórną ingerencją, polegającą na montowaniu obcych stylistycznie elementów np. daszków drewnianych, czy też przypominających chińską pagodę.

Różnego typu urządzenia techniczne montowane na budynkach mają bardzo często formy niedopasowane do ukształtowania i wystroju architektonicznego budynków, zarówno zabytkowych, jak i współczesnych. Są one obiektami nieskomponowanymi z całością budynku, obcymi w stosunku do elementów jego fasady. Zamontowanie tych urządzeń na dachach i elewacjach budynków prowadzi do ich oszpecenia, rozczłonkowania i deformacji ich kształtu architektonicznego, może także powodować zasłonięcie detali architektonicznych i w rezultacie doprowadzać do naruszenia charakteru budynku, a przez to pośrednio – całego zespołu urbanistycznego. Wprowadza się zatem ograniczenia montażu takich obiektów na zewnątrz budynków, jednak z szerokimi wyjątkami, w dużym stopniu łagodzącymi te ograniczenia – zgodnie z uwagami mieszkańców i w sposób dla nich akceptowalny ze względu na funkcjonalność obiektów.

 

Polecamy również:
Krupówki – wpłatomat czy automat?

Powrót do listy wpisów

O nas

Serwis bilbordy.info powstał z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych reklamą zewnętrzną w Polsce.

Daje możliwość promocji własnych nośników jak również skupia aktualne informacje o rynku reklamy i przepisach prawa.

Stwórz swój bilbord
w 3 prostych krokach

1. Załóż konto
2. Dodaj dane nośnika i adres
3. Dodaj zdjęcia

Gotowe!

Lista polubionych obiektów

Brak polubionych obiektów